Thema's

Fascinerend India

De wereld verandert in ijltempo. Nieuwe spelers zijn aan de horizon verschenen en zullen weldra hun posities in de globale economie en de internationale politiek versterken. India verdient hierbij bijzondere aandacht, zowel voor zijn historische en culturele rijkdom als voor de economische uitdagingen en de sociale paradoxen die het land kenmerken.

De statistische gegevens over India zijn veelzeggend: het land telt meer dan 1,2 miljard inwoners en zal weldra het meest bevolkte land ter wereld worden. Daarbij is de helft van de bevolking momenteel jonger dan 25 jaar. India is ook de grootste democratie en één van de sterkst groeiende economieën van onze planeet. Indiase bedrijven geraken steeds meer geïntegreerd in de wereldeconomie. Tegelijkertijd kent India nog de problemen van een ontwikkelingsland: armoede, analfabetisme, beperkte infrastructuur en sociale spanningen.

“India is the most interesting country in the world” zei dr. Ramachandra Guha toen hij in 2012 een lezing gaf aan de KU Leuven. Hij noemde het land ook “the world’s most ambitious and most reckless political experiment in history”. In 1947 had niemand immers durven denken dat India tot op heden geconsolideerd en democratisch zou blijven. Toch is India nog steeds een land van grote contrasten en verscheidenheid. Zo zijn er – naast het Engels – maar liefst 22 officiële talen, waarvan het Hindi door ongeveer veertig percent van de inwoners gesproken wordt.

India House Leuven wil u verder laten kennismaken met India en hoopt u te fascineren.

De vier lotusblaadjes van het India House Leuven zijn gevormd door de volgende domeinen: economisch, academisch, cultureel en sociaal