lezing: Tribals and Christians in Present-Day India door Dr. Marianus Joseph Kujur s.j.

U bent hartelijk uitgenodigd op de lezeing "Tribals and Christians in Present-Day India with special reference to the Tribals of ChotaNagpur" door Dr. Marianus Joseph Kujur s.j. (Provincial, Ranchi Jesuit Society)

In de vorige eeuw hebben tribale samenlevingen ongekende transformatieprocessen doorgemaakt. Religieuze differentiatie, in het bijzonder bekeren van de traditionele religie tot het christendom, is een van de meest uitgesproken veranderingsprocessen in de tribale samenlevingen. Dit proces wordt beschouwd als in de eerste plaats verantwoordelijk voor de breuk in de tribale gemeenschap. Bekeringen worden gezien als een bedreiging voor de samenhang en de solidariteit van de gemeenschap in termen van de gevestigde overtuigingen, praktijken en normen die de gemeenschap vormen. Deze verdeling tussen bekeerlingen en niet-bekeerlingen blijft tribale samenleving achtervolgen, zelfs vandaag. Het heeft niet alleen geleid tot wantrouwen en achterdocht tussen de twee gemeenschappen, maar het heeft ook bijgedragen tot openlijke en onderhuidse strijd. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een toenemende aandacht voor de kwestie van tribale identiteit onder de bekeerlingen en niet-bekeerlingen.

Inleiding door Prof. Dr. Idesbald Goddeeris (KU Leuven)

Wanneer? Maandag 11 mei 2015, 14:00-16:00
Waar? MSI 01.12, Erasmusplein 2, Leuven
Inschrijven? Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via conference@ggs.kuleuven.be (voor 8 mei 2015)

Kaart