Academisch

De KU Leuven heeft een sterke band met India. In 1841 richtte zij de eerste Belgische leerstoel in de Indologie op. Die werd de voorbije decennia ingevuld door prof. Winand Callewaert, één van de bekendste India-kenners van ons land. In 2009 heeft prof. Idesbald Goddeeris een aantal vakken van hem overgenomen. Hij doceert nu Geschiedenis van het Moderne India en Global Perspectives on Contemporary India. Indiase studenten zijn vandaag, na de Nederlanders en de Chinezen,  de derde grootste groep internationale studenten aan KU Leuven . De meesten van hen zijn verbonden aan de faculteiten Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en Theologie

Daarnaast krijgt India ook steeds meer aandacht van andere faculteiten. Theologen, economen, juristen, psychologen, antropologen en politicologen richten zich langsom meer op het Zuid-Aziatische subcontinent. Ingenieurs, farmacologen en andere positieve wetenschappers werken samen met India en trekken zo een groeiend aantal doctoraatsstudenten aan.

Leuven heeft mede daardoor de grootste groep Indiase studenten van alle Belgische universiteiten. De eerste Indiase student schreef zich in 1928 in. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw studeerden er telkens enkele tientallen Indiërs in Leuven, aanvankelijk vooral aan de faculteit Theologie. In 1997 overschreed hun aantal voor het eerst de kaap van honderd studenten en sinds 2009 zijn er jaarlijks altijd meer dan driehonderd Indiase studenten ingeschreven. De relaties tussen India en Leuven zijn ook wederkerig: professor Broeckaert organiseert reeds sinds 2002 voor studenten van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen studieverblijven in India.

Niet alleen voor het actuele India heeft de KU Leuven oog, ook voor zijn rijke geschiedenis is er belangstelling. Zo worden in de culturele archiefinstelling KADOC archieven en publicaties, films en foto’s bewaard die betrekking hebben op India. De centrale bibliotheek bevat een mooie collectie aan indologische publicaties.

Deze ruime belangstelling en intense samenwerking heeft zich ook geïnstitutionaliseerd. De Indiase studenten in Leuven hebben zich verenigd in de Indian Students Association Leuven (ISAL), die meer dan zeshonderd leden telt. ISAL viert elk jaar de voornaamste hindoefeesten. Ook niet-Indiërs zijn hierop welkom.

De professoren, onderzoekers en studenten die rond India werken aan de KU Leuven komen ongeveer vijf keer per jaar samen in een India Expert Group. Samen met afgevaardigden uit de bedrijfswereld, diplomatie en ngo’s die daarin vertegenwoordigd zijn, denken zij na over verdere samenwerking met India.

Leuven India Focus is ingebed binnen het Leuven Centre for Global Governance Studies en wil de kennis over India uitbreiden door conferenties, lezingen en seminaries te organiseren en interdisciplinair onderzoek te stimuleren. Sinds oktober 2014 bestaat er ook een Leerstoel over Hedendaags India, gefinancierd door de Indian Council for Cultural Relations (ICCR).

Ook de andere Leuvense instellingen voor hoger onderwijs hebben een bijzondere belangstelling voor India. Groep T is de gastheer van de meeste activiteiten van de studentenvereniging ISAL en heeft ook enkele Indiase professoren die de samenwerking met hun thuisland uitbreiden.

De UCLeuven-Limburg biedt een voor Vlaanderen unieke opleiding aan in Internationale Samenwerking Noord Zuid. Zij wil de interculturele competenties van jongeren vergroten en meewerken aan duurzaamheid, wederkerigheid en capaciteitsopbouw van en met het Zuiden. Elk jaar volgen zo’n zestig studenten vakken in Leuven en doen ze ook zes maanden intensieve stage en praktijkonderzoek in het Zuiden. India is één van de partnerlanden. Studenten doen onder meer stage bij de Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), de Drydan Social Welfare Society (DSWS), de Brothers of Charity (Ranchi), SIDART (Jaipur) en de Student’s Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL).

Met India House Leuven wil de KU Leuven haar academische en wetenschappelijke expertise over India verspreiden onder een breed publiek.